Loại file Ngôn ngữ Chủ đề Tác giả
Sách English Bộ sách về tư duy đột phá bằng tiếng Anh, bao gồm:

Breakthrough Thinking – The Seven Principles of Creative Problem Solving

Creative Solution Finding – The Triumph of Breakthrough Thinking over Conventional Problem Solving

Making Innovation Happen – Concept Management Through Integration

3

Gerarld Nadler, Shozo Hibino

Gerarld Nadler, Shozo Hibino và John Farrel

Shozo Hibino, Gerhard Plenert

 

2

 

1

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Giới thiệu về Tư duy đột phá

 

 

Giới thiệu về Tư duy đột phá

 

Lưu Nhật Huy –
Viện IMT

 

 

Wikipedia

 1  

Tiếng Việt

Lập kế hoạch năm dùng Tư duy đột phá Nguyễn Tráng –
APAVE Vietnam
 1  

Tiếng Việt

Những vấn đề cốt lõi của Tư duy đột phá Lưu Nhật Huy –
Viện IMT
 1 Tiếng Việt Báo cáo khóa học TD ĐP tại AOTS Nhật Bản Xuân Mạnh – Vimeco
 1 Tiếng Việt Chuỗi bài viết giới thiệu về Tư duy đột phá

Tư duy đột phá: Làm điều chưa từng có tiền lệ
Tư duy đột phá: Học hỏi từ tương lai
Tư duy đột phá: Sửa chữa bộ máy suy nghĩ của bạn
Tư duy đột phá: Trang bị thêm động cơ cho bộ máy suy nghĩ của bạn

Shozo Hibino –
Nguyễn Văn Tiến Hùng (Tuoitreonline) ghi lại
 2 English Báo cáo đặc biệt về chương trình Tư duy đột phá dành cho Quản lý doanh nghiệp của IMT AOTS Nhật Bản
 2 English Introduction to Breakthrough Thinking Giáo sư
Shozo Hibino